Kuinka vihreä talous toteutuisi jokaisen arkielämässä?

Tärkeimmän määritelmän mukaan vihreä talous tarkoittaa taloudellista toimintaa maapallon rajoissa. Tällä hetkellä Suomessa luonnonvarojen kulutus on noin kolminkertaista siihen nähden, mikä olisi kestävää.

– WWF:n joka toinen vuosi ilmestyvässä Living Planet -raportissa tarkastellaan ekologista jalanjälkeä ja sillä mitattua ylikulutusta. Vuoden 2014 raportti osoittaa, että jos kaikki ihmiset kuluttaisivat suomalaisten tapaan, maapallon luonnonvaroja kuluisi enemmän kuin kolme maapallollista joka vuosi, toteaa WWF:n ohjelmapäällikkö Jussi Nikula painavasti.

Hänen mukaansa ihmisillä on melko hyvä tietoisuus siitä, että luonnonvarojen kulutusta tulisi vähentää, mutta silti esimerkiksi ruokaa ei siinä nähdä niin isona tekijänä kuin se todellisuudessa on.

Yksityisten talouksien kulutuksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia koskien kolme isoa kokonaisuutta ovat tärkeimmät: asuminen, liikkuminen ja syöminen.

Ruokahukan välttämiseen on kiinnitettävä huomiota

Vesivarojen käytöstä (maailmanlaajuisesti) 70 prosenttia kulutetaan maataloudessa, mikä tekee ruokavalinnasta keskeisen luonnonvarakysymyksissä. Maapinta-alan käytöllä on yhteys metsäkatokysymyksiin, kun maatalous käyttää ihmisen toiminnasta ylivoimaisesti eniten maapinta-alaa. Maatalouspinta-alasta yli 70 prosenttia käytetään eläinperäisten tuotteiden tuottamiseen. Kasviperäinen ruoka on huomattavasti tehokkaampaa paitsi ilmaston kannalta myös muiden luonnonvarojen käytön kannalta.

– Luonnonvarakeskuksen kyselyssä kuluttajilta kysyttiin, mistä ruoan ympäristökuorman kulutus johtuu. Yleisimpänä aiheuttajana pidettiin pakkauksia ja niiden kuljetusta, vaikka suurin ympäristökuormitus aiheutuu alkutuotannosta eli kasvi- ja eläintuotannosta, kertoo Nikula.

Jokainen voi vaikuttaa energiatehokkaiden valintojen kautta

– Energia- ja ilmastopolitiikassa on otettu askelia oikeaan suuntaan, mutta nykytaso ei vielä riitä esimerkiksi Pariisin ilmastokokouksessa sovitun alle kahden asteen tavoitteen saavuttamiseen. Käytännössä on siirryttävä huomattavasti nykyistä parempaan energiatehokkuuteen niin rakennuksissa, liikenteessä kuin teollisuudessa ja panostettava uusiutuviin energiamuotoihin, kertoo Nikula.

Yksityistalouksissa rakennukset ja asuminen ovat suurimmat energian kulutuksen muodot. Jo pienillä huolto- ja säätötoimenpiteillä, kuten eristyksistä, ovien ja ikkunoiden tiivisteistä huolehtimalla sekä ilmanvaihtoa säätämällä kulutusta saadaan vähennettyä jopa kymmeniä prosentteja.

Kevyen- ja joukkoliikenteen käyttö ovat hyvä ratkaisu. Liikenteessä uusiutuvien energioiden lisäämisessä on oleellista liikenteen sähköistyminen. Jos oma auto tarvitaan, hankitaan sähköauto, jonka kustannukset ovat jo tulossa alaspäin.

– Suomessa ympäristöpolitiikassa painotetaan bioenergiaa, mikä ei ole kuitenkaan hiilineutraalia. Lisäksi, jos fossiiliset polttoaineet korvataan biopolttoaineilla, metsät eivät riitä ja luonnon monimuotoisuus kärsii. Pitäisi päästä kokonaan poltosta riippumattomiin moderneihin uusiutuviin energiamuotoihin, kuten aurinko- ja tuulisähköön ja lämpöpumppuihin, vaatii Nikula.

WWF:n kolme perusruokaviestiä:

  1. Vaihda osa lihasta kasviksiin ja kestävään kalaan.
  2. Älä heitä ruokaa hukkaan.
  3. Suosi kestävästi tuotettua ruokaa, kuten luomua ja reilua kauppaa.

,